Aktuality

Očkování proti meningokokům - změna od 1.5.2020

Od 1.5.2020 vstoupila v platnost změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nově je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování proti meningokokům, které se tak vedle očkování proti pneumokokům a proti papilomavirům stává dalším dobrovolným, ale plně hrazeným očkováním v dětském věku.

Doposud měli rodiče možnost očkovat proti meningokokům za vlastní úhradu, což představovalo nemalou finanční zátěž (která byla částečně kompenzována možností využít příspěvku z programu preventivní péče zdravotních pojišťoven).

Nově je očkování proti meningokokům plně hrazeno zdravotními pojišťovnami:

- u kojenců, pokud je očkování zahájeno do 6 měsíců věku - očkování proti meningokoku typu B - očkovací látka Bexsero

    - schéma 2+1 dávka pro očkování dětí od 2. měsíce věku, včetně nedonošených dětí

    - očkování se doporučuje zahájit co nejdříve (možno od 2. měsíce věku), neboť nejvyšší výskyt této infekce je právě u kojenců do 5. měsíce věku a dostatečná ochranná hladina protilátek nastupuje po 2. dávce očkování. Z tohoto důvodu budeme i v ordinaci preferovat co nejčasnější zahájení očkování, aby efektivita byla co nejvyšší a ochrana co nejčasnější. 

    - mezi 1. a 2. dávku je minimální interval 2 měsíce a poslední 3. (posilovací) dávka se podává mezi 12. a 15. měsícem věku dítěte, nejdříve však 6 měsíců po 2. dávce.  

 

- u dětí mezi 1. a 2. rokem věku - očkování proti meningokoku typu ACYW - očkovací látka Nimenrix

   - 1 dávka očkování podaná nejpozději do 2. narozenin, přeočkování se doporučuje po 5 letech

 

Meningokok (Neisseria meningitidis) je bakterie, která se vyskytuje asi u 10% populace v nosohltanu. Dokáže způsobit závažné invazivní onemocnění s velmi rychlým průběhem, kdy se velice rychle šíří do všech tkání organismu, rychle se množí a způsobuje závažná poškození všech orgánů. Průběh nemoci je velmi zrádný, většina případů se vyskytne u jinak zdravých jedinců. Projevy onemocnění přicházejí většinou z plného zdraví, zpočátku mohou připomínat chřipku či virózu, rychle se objevuje schvácenost, často zvracení, malátnost a velmi rychle se může rozvinout šokový stav s bezvědomím, selháním dýchání a krevního oběhu. Porucha krevní srážlivosti se projeví nejprve tečkovitým, následně plošným krvácením do kůže. Od prvních příznaků do přijetí do nemocnice uplyne obvykle doba kolem 13 hodin, k ohrožení života dochází obvykle již do 24 hodin. Navzdory odpovídající léčbě může toto onemocnění přivodit závažné celoživotní následky (poškození mozku, ztráty části nebo celých končetin) nebo úmrtí během 24-48 hodin od počátku příznaků. Invazivní meningokoková onemocnění patří k nejnebezpečnějším onemocněním s vysokou úmrtností, která se i v dnešní době pohybuje okolo 10%.  

 

Nejvyšší výskyt onemocnění je ve věkové kategorii 0-11 měsíců (nejčastěji meningokok typu B). Kojenci jsou ohroženi z důvodu nevyzrálého imunitního systému, chybí zde tvorba vlastních ochranných protilátek a po porodu prudce klesá množství ochranných mateřských protilátek, které byly přeneseny přes placentu. V této věkové skupině jsou ohroženi nejvíce děti v prvních 5 měsících věku, proto je vhodné zahájit očkování co nejdříve. 

Další ohroženou skupinou jsou adolescenti, neboť nejvyšší procento nosičství meningokoka je právě v této věkové skupině. Rizikové faktory související s věkem (společné bydlení mladých lidí, intimní kontakty, sdílení nápojů, jídla, cigaret..) zvyšují riziko nákazy. I v této věkové kategorii se většina onemocnění meningokokem vyskytne u jinak zdravých osob

 

Existuje několik typů meningokoků, v ČR se nejčastěji vyskytuje onemocnění způsobené meningokokem typu B a C, ostatní typy se u nás vyskytují vzácně, ale nikoliv jinde ve světě. Jelikož nelze v počátku toto onemocnění bezpečně poznat a hned zasáhnout, jedinou účinnou zbraní je očkování, zvláště u nejvíce ohrožených skupin: zejména kojenců, dětí do 4 let věku, preadolescentů (13-15 let), adolescentů (15-19 let), mladých dospělých a imunitně oslabených jedinců. 

 

Pro Vaši představu, v letech 2009-2018 bylo v ČR diagnostikováno 597 případů invazivních meningokokových onemocnění (dále zkratka IMO), z toho 366 případů bylo způsobeno meningokokem typu B, k úmrtí došlo za tuto dobu celkem u 57 pacientů. 

Rok Celkem  IMO  typ B typ C počet případů u dětí do 19 let počet úmrtí počet úmrtí dětí do 19 let
2015 48 31 10 31 3 1 (dítě mladší 1 rok)
2016 43 24 10 29 6 4 (z toho 3 děti mladší 1 rok)
2017 68 33 25 40 10 4 (z toho 3 děti mladší 4 let)
2018 56 23 24 33 3 2 (obě 2 děti mladší 4 let)
2019 49 18 21 26 3 2 (obě 2 děti mladší 4 let)

 

 

Občanské sdružení seznamující s meningokokovou problematikou, osobní příběhy pacientů a jejich okolí  http://www.antimeningokok.cz/

 

 

Adresa

Pediatrie Černá s.r.o.

Husovo náměstí 36

55203  Česká Skalice

IČ: 04601319

Kontakty

http://my.medevio.cz/dr-cerna

  491 453 057

 

Pohotovost pro děti

Nemocnice Náchod

Horní areál, pavilon A

491 601 771

pondělí-pátek 16:00–22:00

So, Ne, svátky 08:00–22:00

 Pokračovat na Medevio