Očkování a prevence

Pravidelná očkování

V současné době představuje povinné očkování celkem 7 očkovacích dávek podaných během dětství, které chrání proti 9 infekčním nemocem. Pravidelné očkování dle současného očkovacího kalendáře pro děti v ČR zahrnuje:

1. Hexavakcína - očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B

Základní očkování se zahajuje od započatého 9. týdne po narození dítěte 2 dávkami hexavalentní vakcíny (chrání proti 6 výše uvedeným nemocem) v průběhu 1. roku života, podanými v intervalech nejméně 2 měsíce mezi oběma dávkami a 3. dávkou podanou nejméně 6 měsíců od podání druhé dávky, nejpozději před dovršením 18. měsíce věku dítěte (schéma 2+1). U nedonošených dětí se očkování zahajuje také ve 2 měsících, podávají se ale 3 dávky s odstupem minimálně 1 měsíc a 4. dávka nejméně 6 měsíců od podání 3. dávky (schéma 3+1).

Očkování dítěte v takto časném věku má svůj mimořádný význam, neboť od 2 měsíců věku nemá již žádné protilátky přenesené od matky a v případě získané infekce má onemocnění právě v kojeneckém a batolecím věku nejtěžší průběh. 

(U dětí očkovaných proti tuberkulóze se očkování hexavalentní vakcínou provádí od 13. týdne po narození dítěte, vždy však až po zhojení reakce po očkování proti tuberkulóze.)

V ČR se hexavakcína používá již od roku 2004, plošně od roku 2007. V současnosti se v ČR používají 2 hexavalentní vakcíny: HEXACIMA, pro nedonošené děti je určena vakcína INFANRIX HEXA.

V dalším věku proběhne 2x přeočkování:

  • ve věku 5-6 let (obvykle během 5-leté preventivní prohlídky) - přeočkování proti zášktu, tetanu a černému kašli vakcínou BOOSTRIX
  • ve věku 10-11 let přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a přenosné dětské obrně vakcínou BOOSTRIX POLIO

V tabulce je přehled nemocí, proti kterých hexavakcína chrání: 

Nemoc

Přenos

Příznaky

Možné následky

Záškrt kapénková infekce hnisavý zánět krku s těžkým otokem zhoršujícím dýchání trvalé ochrnutí hlasivek a polykacích svalů, smrt udušením
Tetanus infekce rány křeče žvýkacích a šíjových svalů, postupné křeče celého těla při plném vědomí trvalé poškození svalů, vysoká úmrtnost na zástavu srdce nebo kolaps dýchacího systému
Černý (dávivý) kašel kapénková infekce těžký dlouhotrvající dávivý záchvatovitý kašel zápal plic, zánět středního ucha, krvácení do spojivek, mozku, riziko náhlé zástavy dechu a úmrtí - zejména u neočkovaných kojenců
Žloutenka typu B krevní přenos - píchnutí o jehlu, transfuze, pohlavní styk zánětlivé onemocnění jater, průjem, chřipkové příznaky riziko chronického průběhu s následnou cirhózou jater a karcinom jater
Infekce způsobená hemofilem typu B kapénková infekce infekce horních a dolních dýchacích cest, zánět hrtanové příklopky, záněty středního ucha, zánět mozkových blan, sepse trvalé poškození mozku, hluchota, vysoké riziko smrti udušením
Dětská přenosná obrna kapénková infekce ochrnutí kosterních svalů, nejčastěji dolních končetin trvalé ochrnutí, úmrtí

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím

 Podávají se 2 dávky živé očkovací látky PRIORIX, první ve věku 15 měsíců věku (nejpozději však do 18 měsíce věku), druhá dávka mezi 5. a 6. rokem věku.  

Mezi nežádoucí účinky vakcíny patří zejména zvýšená teplota až horečka (5-15% očkovaných), přechodná vyrážka na kůži, zánět spojivek, známky zánětu horních cest dýchacích. Tyto projevy, pokud se vyskytnou, se objeví většinou 6.-12. den po očkování

pozn.: spalničky jsou virové onemocnění, které patří mezi nejvíce nakažlivé choroby, přenos je kapénkami vzdušnou cestou, člověk je infekční už 4 dny před nástupem vyrážky. U nakažených neočkovaných dětí se vvyskytují komplikace při onemocnění spalniček až v 15% případů. Závažnou a obávanou komplikací je těžké poškození mozku. Léčba onemocnění je pouze symptomatická. Očkování je nejdůležitějším nástrojem v prevenci spalniček. Plošným očkováním se snížila frekvence výskytu této nákazy v ČR na minimum, pro představu v r. 1969, kdy očkování proti spalničkám začalo, bylo v tehdejší ČSR téměř 59000 případů spalniček,v roce 1981 už "jen" 939 případů. Za posledních 10 let se u nás vyskytují jednotky, max. desítky případů a jedná se často o importované nákazy ze zemí s nízkou proočkovaností. V r. 2014 proběhla i v Ústeckém kraji lokální epidemie spalniček (okolo 200 případů), zdrojem infekce byl nemocný muž po návratu z Indie. 


3. Očkování proti tuberkulóze 

Od r. 2010 se neprovádí plošně u všech novorozenců, ale jen u vybraných dětí, které jsou ve zvýšeném riziku onemocnění tuberkulózou. Jedná se o tyto skupiny dětí: 

  • Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.
  • Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
  • Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.
  •  Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte.

Pravidelné očkování je plně hrazené ze zdravotního pojištění. Povinnost osob podrobit se stanovenému druhu pravidelného očkování je uvedena v § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V rámci pravidelného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

  

 

 

 

Adresa

Pediatrie Černá s.r.o.

Husovo náměstí 36

55203  Česká Skalice

IČ: 04601319

Kontakty

http://my.medevio.cz/dr-cerna

  491 453 057

  602 674 088

Pohotovost pro děti

Nemocnice Náchod

Horní areál, pavilon A

491 601 771

pondělí-pátek 16:00–22:00

So, Ne, svátky 08:00–22:00

 Pokračovat na Medevio